Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gandalf 02

2009.11.05

Copyright © 2007-2009 VOLGYZUGOLY.COM
All rights reserved.

Gandalf

Gandalf nem csupán Tolkien egyik kitalált szereplője; ő a varázsló, minden varázsló archetípusa. Úgy néz ki, ahogy az emberek elképzelnek egy varázslót. Tolkien több személyiségtípussal játszott: a tündérmesék varázslóival, az Arthur-mondakör Merlinjével, talán még Prosperoval is Shakespeare Viharjából.
Nevei: Incánus, Olórin, Tharkun, Szürke Vándor, Vészmadár Gandalf, Mithrandir, Szürke Bolond, Fehér Lovas
Tulajdonképpen nem tudjuk, hogy Gandalf ki is volt valójában. A Harmadkor ezredik esztendeje táján tűnt fel. Bizonyos tünde dokumentumok szerint Nyugatról érkezett valamikor a 10. században. Külsejét tekintve csuhás, kissé görnyedt hátú, de erős öregembernek látszik. Egyes krónikások szerint azért választott ilyen alakot, hogy a hatalmasok, akiknek segített, jobban elfogadják bölcs tanácsait. A Középföldére érkezett öt Istar vagyis mágus- közül ő jött utolsóként, de Círdan szerint ő rendelkezett a legnagyobb hatalommal. Círdan előre látta, hogy a rá váró feladatok elvégzéséhez szüksége lesz némi segítségre, ezért neki ajándékozta Naryát, a Tűz Gyűrűjét.
Az Erők megtiltották Gandalfnak, hogy közvetlenül harcoljon Szauronnal, azt viszont nem akadályozták meg, hogy a Sötét Úr és szövetségesei ellen küzdjön.
Gandalf többször is bebizonyította, hogy mestere a kardforgatásnak, mégis inkább bölcsessége és tudása miatt bizonyult a Szövetség hasznosnak a Gyűrű-háborúban. A többi Istárhoz hasonlóan őt is azért küldték Középföldére, hogy tanácsaival segítse az itt élőket. Kétezer éven át folyamatosan utazgatott. Gandalf agyalta ki a tervet, amelynek végrehajtása után Szauron megbukott.
A Piros Könyv szerint Gandalf tekintetében mindig látszott, hogy sokkal nagyobb hatalommal bír, mint azok, akik közt jár-kel.
Elképzelhető, hogy maia volt, a halhatatlan szellemek közé tartozott, akik Halhatatlanföldön a valákat szolgálták. Erről a titokról sohasem lebbentette fel a fátylat. A Gyűrű-háborút követően a Gyűrű-őrzők Utolsó Csapatával nyugatra hajózott, de Középföldén még sokáig emlékeztek rá.
Kardja: Glamdring (a sinda szó jelentése: ellenség pörölye) hosszú, kétkezes kard volt. Hajdan a nolda tündék királya, Turgon forgatta. Mivel egy uralkodó számára készült, kifejezetten pompás darab volt, a tündék kézműveseinek remekműve. Gondolin bukását követően eltűnt, majd több ezer évvel később, egy trollok által összehordott kincshalomból került elő; Gandalf ekkor vette magához. Egyébiránt ez volt az a kincshalom, amelyből Bilbó -később Frodó- kardja, Fullánk származott. Glamdring alakja levélre emlékeztetett, a keresztvasában egy kicsiny, metszetlen, világoskék ékkő csillogott, a pengéjére sinda nyelven a következő szöveget vésték:

"Turgon aran Gondolin tortha, Gar a matha i vegil Glamdring
Gud Daeheloth, Dam an Glamhoth"
(Turgon, Gondolin királya viseli, ő forgatja Glamdringot,
Morgoth birodalmának ellenségét, az orkok pörölyét)

Ez a mondat valójában varázsige volt, amely megvédelmezte a kard forgatójának kezét az ellenség vágásától. Glamdring markolata fából készült, erre helyezték rá a csúszásgátló rézgyűrűket. A gyűrűkre azután nedves bőrt csavartak, amelyet tünde szokás szerint kékre festettek. A markolat végén lévő kardgomb szokatlanul nagy volt, de ez biztosította a fegyver tökéletes ellensúlyát. A hüvely henger alakú volt.
Glamdring kétkezes kard volt, de Gandalf egy kézzel is ügyesen forgatta. A fentebb említett varázsigének köszönhetően olyan erő áradt át a kezébe a fegyverből, hogy Zirak-zigil csúcsán végül képes volt legyőzni a barlogot. Gandalf a Gyűrű-háború során végig magánál tartotta, csak akkor vált meg tőle, amikor Orthancba ment meglátogatni Szarumánt. Szauron bukását és Elesszár király megkoronázását követően, mielőtt Nyugatra hajózott, félretette Glamdringot. Úgy hírlik, az ereklyévé vált fegyver a Bakacsinerdő tündéihez került, később Elesszár királyhoz vitték, aki Minas Tirith kincstárába helyezte biztonságba.
Szürke Gandalf: Hobbitfalva lakossága csak vándorló bűbájosként ismeri őt, aki örökké füstkarikákat ereget pipájából és tüzijátékokat szállít szekerén. Az apró népség vajmi keveset tud az alkalmi látogató valódi hatalmáról. A külseje alapján ítélik meg: mindössze egy kenderszakállú öregembert látnak benne, aki poros, szürke köpönyegben, csúcsos süveggel a fején, botjára támaszkodva jár-kel a vidéken. Gandalf a varázslók népének egyike, hatalmas mágia birtokosa, aki kiválóan ismeri Középfölde történelmét és számos népek kultúráját. Több, mint négyezer éves. Maia, akárcsak Szauron.

Gandalf kitalált szereplő a J. R. R. Tolkien angol író által teremtett világban (Középfölde). Főképp a Hobbit és a Gyűrűk Ura c. regényekben, valamint ezek feldolgozásaiban jelenik meg főszereplőként. Peter Jackson filmadaptációjában Sir Ian McKellen alakítja a karaktert.

Gandalf az egyik istar (mágus), Szürke Gandalf néven a Rend második leghatalmasabb tagja. Egyike volt a maiáknak Olórin néven, mígnem valinori urai öt társával, az Istarok Rendjének tagjaival valamikor a harmadkor elején hajóval Középföldére küldték, hogy segítsék népeit a második Sötét Úr, Szauron elleni küzdelmükben. Ezek a Szauronnal (aki szintén a maiák egyike volt valaha) eredetileg azonos hatalmat bíró lények öreg, de friss halandó emberek alakját öltötték (bár akárcsak a tündék, nem öregedtek és nem haltak meg, ha nem ölték meg őket), régi hatalmuk és tudásuk egy részét elvesztették. Főképp tanácsukkal, bölcsességükkel és megmaradt mágikus hatalmukkal segítették a halandókat. Mithrandirnak, Szürke Zarándoknak nevezték az eldák, míg északon hívták Gandalfnak.

Nyugodtan kijelenthető, hogy főképp Gandalf az, akinek a Nyugat győzelme és Szauron harmadkori bukása köszönhető. Kétezer éven keresztül szünet nélkül, lankadatlan hittel munkálkodott azon, hogy célja valósággá váljon, és az idő során előrelátóan számos szövetségest felsorakoztatott maga mellett, akik segítségére siettek a Szauron elleni végső harcban.

Amikor a Harmadkor 1000-dik éve körül Középföldére érkezett, Círdantól, a Szürkerév nevű tünde-város urától megkapta a Naryát, vagy más néven a Tűz Gyűrűjét, az Eregionban kovácsolt Három Gyűrű egyikét.

A Harmadkorban Gandalfnak számtalan kalandban és megpróbáltatásban volt része. 2063-ban, a Fehér Tanács kérésére Dol Guldurba ment kémkedni, de nem tudta kideríteni, hogy ki uralja azt a földet. 2850-ben ismét bejutott és megtudta, hogy a birodalom ura maga Szauron. Az ott raboskodó törp uraságtól, Thráintól (aki a Hét Gyűrű egyik birtokosa volt valaha) megszerezte Erebor kulcsát, és sikerült megszöknie onnan. Később Gandalf sugalmazza Thráin fiának s egyben utódjának, Tölgypajzsos Thorinnak, hogy foglalják vissza Erebort, és hogy a Társaságba vegye be Zsákos Bilbót a Megyéből, talán azért, hogy a későbbiekben, a Megyében élő félszerzetekre is számíthasson. Ekkor még nem tudhatta, hogy a döntésnek sokkal fontosabb következményei lesznek, a kaland során ugyanis Bilbó szert tett az Egy Gyűrűre. Gandalf gyanította, hogy valóban az Egyről, de legalábbis egy Nagy Gyűrűről van szó, ezért a Kószákkal állandóan figyeltette a Megyét.

3001-ben rávette a hobbit-földről, a Megyéből elvándorolni készülő Bilbót, hogy ajándékozza a Gyűrűt unokaöccsének, Zsákos Frodónak, maga pedig a Szauron elleni szövetség döntéshozó szervének, a Fehér Tanácsnak fejéhez, a Fehér Szarumánhoz fordult, aki a Rend feje is volt egyben. Szarumán azonban már régóta csak a saját hatalmára gondolt, és arra. hogy valamiképp megszerezze a régóta elveszett Egy Gyűrűt. Mikor Gandalf kitudta szándékait, és megtagadta tőle a segítséget, Szarumán bebörtönözte Orthancban, ahonnan sikerült megszöknie.

A Gyűrűt közben Frodó az eriadori kósza, Aragorn segítségével iszonyú veszedelmek közepette Elrond otthonába, Völgyzugolyba vitte, ahol az összegyűlt szabad népek képviselői Gandalf szándékainak megfelelően elhatározták, a Gyűrűt Mordorba, az ellenség földjére kell vinni, s ott a Végzet-katlanban (az egyedüli lehetséges helyen) megsemmisíteni. Megalakult egy kilenctagú expedíció, mely ezt a célt végrehajtaná, a Gyűrű Szövetsége, melynek Gandalf lett a vezetője. Habár Mória tárnáiban életét vesztette egy balroggal folytatott küzdelemben, visszaküldték Középföldére, hogy befejezhesse küldetését.

A Gyűrűháború során felszabadította Rohan királyát, Théodent, száműzte Szarumánt az istarok sorai közül, részt vett a Kürtvári csatában, majd később Gondor ostromában is. Minas Tirith kapujában összemérte erejét a Boszorkányúrral, és ezzel értékes perceket szerzett, míg megérkeztek a rohírok. Miután a Háború véget ért, Gandalf sikerrel teljesítette feladatát, a Gyűrű-őrzők utolsó csapatával átkelt a Tengeren.

Copyright © 2007-2009 VOLGYZUGOLY.COM | Lord of the Rings Unofficial Hungarian Fan Site | All rights reserved.

Forrás: http://volgyzugoly.extra.hu/index.php?x=karakter8